vad är de vanligaste orsakerna till illamående efter att ha ätit?

Några av de vanligaste orsakerna till att en person upplever symtom på illamående efter att ha ätit innehåller konsumtion av mat som är svåra att smälta eller akut gastroenterit. Ett tarmvirus kan orsaka missfärg kort efter att ha ätit. Vissa individer som konsumerar stora mängder alkohol kan också uppleva dessa symtom. Kopplingen mellan alkohol och matrelaterad illamående kan vara en oförmåga att smälta vissa livsmedel när alkohol är närvarande i blodomloppet.

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) och syreåterflödessjukdom är två tillstånd som kan orsaka överflödigt syrainnehåll från magen, vilket ofta orsakar illamående. Antacida kan kontrollera några av dessa symtom, men i många fall krävs en receptbelagd medicinering. GERD kan orsakas på grund av en störning i den nedre esofagusfinkteren, även om magmusklerna kan ha någon form av anslutning också.

En allvarligare orsak att känna sig illamående efter att ha ätit kan bero på ett blockering av tunntarmen. En liten tarmblockering kräver vanligen omedelbar medicinsk behandling, eftersom detta kan leda till att toxicitet uppstår i blodet en annan allvarlig komplikation. Illamående efter att ha ätit med förstoppning kan också relateras till ett blockage i tunntarmen.

Personer som lider av gallblåsersjukdom, särskilt i förskott, kan uppleva illamående efter att ha ätit. Om sådana individer konsumerar mat som är fet eller hög i fett, är det vanligt att känna sig illamående efter att ha ätit. Biliärkolik, som är förknippad med gallbladderproblem, kan också skapa illamående som är kopplad till att äta.

Vissa individer har allergiska reaktioner mot vissa livsmedel, särskilt mejeriprodukter. Symtom på illamående efter att ha konsumerat dessa livsmedel är vanligt. Vid svåra reaktioner kan kräkningar och diarré också finnas närvarande.

Matförgiftning eller konsumtion av livsmedel som har förorenats med bakterier eller parasiter kan orsaka illamående upp till flera timmar efter konsumtionen. Andra symptom på matförgiftning inkluderar kräkningar och vattnig diarré. Frossa och feber kan också vara närvarande. Allvarliga fall kan kräva sjukhusvistelse.

Crohns sjukdom eller irritabel tarmsjukdom kan orsaka illamående efter att ha ätit hos vissa individer. Dessa inflammatoriska tillstånd i tarmen presenterar vanligtvis också andra vanligare symtom, som kronisk diarré och magkramper. Att eliminera koffein kan hjälpa vissa patienter, liksom att undvika vissa livsmedel som producerar illamående.

Vissa individer som har magsår är benägna att känna sig illamående efter att de äter. I vissa fall hjälper det att belägga magen med mjölk, men det finns undantag, till exempel med laktosintoleranta patienter. Ett sår i magen kan vara allvarligare om det blir perforerat. Om personen upplever inre blödning, kommer svår smärta typiskt att följa illamående.

Celiac sjukdom kan orsaka misshandel, främst efter att ha konsumerat mat som innehåller gluten. Celiac patienter kan inte smälta gluten, därför måste de undvika konsumtion av korn. Veteprodukter som innehåller gluten kan orsaka nöd till drabbade, med symtom som sträcker sig bortom illamående. Det finns många glutenfria produkter tillgängliga för begränsade dieter som erkännande av förekomsten av detta tillstånd.