Vilka är de olika typerna av leukopeniens symptom?

Leukopeni, en medicinsk term som används för att beskriva ett lågt antal vita blodkroppar, kan inte erkännas i mildare fall, även om potentiellt livshotande symtom kan utvecklas i några av de svårare fallen. Några av de tidigare leukopeniensymptomen kan innefatta trötthet, svaghet eller en ökad utveckling av infektioner. När tillståndet förvärras kan ytterligare symtom omfatta feber, buksmärtor och svullna lymfkörtlar. Om obehandlad lämnas kan lunginflammation eller en mängd olika blodproblem utvecklas som en följd av minskningen av vita blodkroppar. Eventuella frågor eller farhågor om individualiserade leukopeniensymtom bör diskuteras med en läkare eller annan medicinsk professionell.

Inledande leukopeni symptom kan efterlikna influensa eller andra mindre hälsoproblem, ofta fördröja en noggrann diagnos. Trötthet, svaghet och en övergripande sjuk känsla är vanligtvis bland de första märkbara symptomen. Patienten kan också märka en ökning av antalet infektioner, vilket ibland leder till frekvent användning av antibiotika. En snabb resa till läkaren för blodprov kan normalt leda till en tidig diagnos och minska riskerna med att utveckla allvarliga komplikationer.

När tillståndet börjar utvecklas kan ytterligare leukopenia symptom uppstå. Feber, ont i halsen och svullna lymfkörtlar utvecklas ofta. Vissa människor kan också uppleva mild till måttlig andfåddhet. Huvudvärk, ökad irritabilitet och heta blinkningar har också rapporterats bland dem med lågt antal vita blodkroppar. Sår eller cancersår i munnen kan uppstå, tillsammans med en stark önskan att dricka heta drycker.

I de svårare fallen kan leukopeniens symptom bli livshotande om det inte behandlas ordentligt. Andfåddhet kan vända sig till lunginflammation, ibland kräver en långvarig vistelse på sjukhuset. Det kan finnas en minskning av antalet andra typer av blodkroppar, vilket orsakar blodbrist eller blödning. Detta tillstånd kan ibland leda till en dödlig typ av leverinfektion också.

Kvinnor kan uppleva leukopenie symptom relaterade till menstruationscykeln. Menstruationsperioder som är längre eller tyngre än normalt kan ibland orsakas av en signifikant minskning av antalet vita blodkroppar som produceras av kroppen. Livmodern kan ibland bli infekterad, vilket leder till blödning som inte är relaterad till menstruation. Dessa blödningsstörningar kan bli så allvarliga att patienten måste vara sjukhus och genomgå en eller flera blodtransfusioner. På grund av de potentiellt allvarliga komplikationerna av detta tillstånd bör eventuella misstänkta leukopenia symptom rapporteras till en läkare genast för ytterligare medicinsk utvärdering.