Vilka faktorer påverkar semenregenerering?

Flera faktorer kan påverka semenregenerering. Fysisk och psykisk hälsa har en direkt inverkan på reproduktionen av sperma. Vitaminbrist uppmärksammas inte bara på att sperma reproduktion, utan också på spermans hälsa. Fysiska aggressorer, som täta kläder och överdriven värme, och kan också minska regenereringshastigheten.

Sperma är den manliga reproduktiva cellen som produceras 24 timmar om dygnet i den vesikelformiga vesikeln, ett par körtlar bakom urinblåsan. Generellt kommer en man att ha omkring 20 miljoner spermier per milliliter sperma, varav cirka 50% kommer att vara aktiva. Den andra hälften av spermierna brukar vara vilande eller ha en oregelbunden form för dem som inaktiverar dem från att effektivt resa upp det kvinnliga reproduktionssystemet.

Fysiskt, mentalt och emotionellt välbefinnande har en direkt inverkan på spermierregenerering. En balanserad kost med riklig vattenförbrukning kommer att bidra till att skapa den optimala miljön för spermaproduktion. Fysisk eller känslomässig stress av något slag har varit känt för att negativt påverka hormonet som producerar semen, vilket resulterar i låg produktion. Förhållandedynamik i ett äktenskap eller partnerskap kan också påverka semenregenerering, med berikande, tillfredsställande relationer som är kända för att förbättra strängheten för sperma och spermier.

Mineral- och vitaminbrister kan också påverka spermaproduktionen, med brister i vitamin C, zink och folsyra som innebär en viss risk. Normal konsumtion av dessa näringsämnen kan inte bara bidra till att förbättra spermaproduktionen, men det kan också förbättra spermierotiliteten och morfologin. Spermmotilitet definieras som den vinklande framåtriktningen av cellen, vilken är nyckeln till att den når och befruktar ägget. Cellens storlek och form definieras som spermmorfologi, med vissa mineraler som zink som är kända för att hjälpa till att stabilisera cellstrukturen i spermierna.

Vissa experter anser att det omedelbara området runt testiklarna har en direkt inverkan på spermierregenerering. Högre temperaturer kan sänka spermaproduktion och kvalitet. Cremaster-muskeln är en fiber i pungen som kontraherar testiklarna närmare eller längre bort från kroppen, vilket hjälper till att reglera temperaturen. Strama, trånga byxor, som vissa jean stilar, tenderar att tvinga testiklarna att närma sig kroppen, höja temperaturen och oavsiktligt göra funktionen av cremastermuskeln värdelös. Överdriven bastu och bubbelbad kan också påverka semenregenerering.