vad gör röda blodkroppar?

Röda blodkroppar, även kända som erytrocyter, har en huvudfunktion i kroppen: att transportera syre från lungorna till alla vävnader i kroppen och i mindre utsträckning för att transportera koldioxid bort. Dessa celler innehåller hemoglobin, vilket gör dem mycket effektiva syretransportörer. Utan hemoglobin skulle det inte vara möjligt för blodet att transportera den mängd syre som behövs av värddjurets vävnader för att överleva.

I lungorna deltar röda blodkroppar i gasutbyte, handel med koldioxid som de har plockat upp någon annanstans i kroppen för syremolekyler som tas in av lungorna. Sedan återvänder blodet till cirkulationen och transporterar syret med det. Dessa celler kan deformeras i form så att de kan passa in i små kapillärer, frigöra syre och plocka upp koldioxid längs vägen.

Koldioxid är avfallsprodukten av ett antal cellfunktioner, men det kan inte tillåtas att byggas upp i kroppen. Det transporteras inte bara av blodceller, utan även av plasma, vätskan som utgör omkring 55% av blodet. Plasman bär också andra avfallsprodukter som genereras av cellerna, förutom att transportera näringsämnen som används av vävnaderna i kroppen.

Röda blodkroppar har några andra funktioner. De samarbetar med immunsystemet för att neutralisera fientliga organismer som bakterier. När bakterier lyser en röd blodcell – vilket innebär att de får det att bryta ner – kommer de oförsiktigt att komma ner i processen eftersom den döende cellen släpper ut föreningar som bryter ner bakteriens cellväggar och dödar dem.

Dessutom är röda blodkroppar kapabla att frigöra föreningar som kommer att leda till att blodkärlen utvidgas så att de kan bära mer blod. När cellerna blir syreberövade släpper de dessa föreningar för att uppmuntra ökad syreutrymme till ett område som behöver det. Dessa blodkroppar kan också släppa ut dilaterande föreningar när kärlen blir så begränsade att de har problem att passera.

Människor med störningar som påverkar antalet eller funktionen av röda blodkroppar i kroppen kan uppleva en mängd hälsoproblem, såsom trötthet, som ett resultat. Vissa villkor som kan involvera dessa celler innefattar sicklecellanemi, leukemi, anemier och transfusionsreaktioner. Vanligtvis behövs blodprov för att diagnostisera dessa tillstånd.