vad är de vanligaste illamående symptomen?

När en person upplever illamående, känns han som om han behöver kräkas. Ofta beskriver människor som blir illamående beskrivna känsliga för magen. Förutom en allmän känsla av kö, kan en person uppleva andra illamående symptom. Bland de vanligaste är ökad känslighet mot dofter, aptitlöshet och bukuppblåsthet, vissa människor kan också känna trängseln att uppleva eller uppleva hjärtrytande. En dålig smak i munnen eller ökad salivproduktion kan också ingå bland de vanligaste symptomen på illamående.

Det vanligaste symptan på illamående är känslan av att en episod av kräkningar börjar snart. Det betyder inte att en person som känner sig illamående kommer att kräkas, eftersom en person kan uppleva även svår illamående utan kräkningar. Illamående kan vara svår att beskriva, men många människor som upplever det säger att de känner sig lura. Andra säger att de är sjuka i magen.

Luktkänslighet och aptitförlust är också bland de vanligaste illamående symptomen. En person som blir illamående förlorar ofta sin aptit och kan ha en svår tidskrävande typ av mat eller dryck. Det här kan vara ett problem, eftersom det kan vara lätt att lindra illamående som att äta en intetsägande mat, som t.ex. krackare. I vissa fall är en person som känner sig illamående också känslig för lukt. Även luktar som han normalt gillar, som mat eller parfym, kan göra hans illamående värre.

Abdominal uppblåsthet kan också uppstå tillsammans med andra illamående symptom. I ett sådant fall har den drabbade personen vanligtvis en känsla av att de är alltför fulla, och uppblåstheten kan till och med vara synlig. Detta symptom orsakas vanligen av närvaron av tarmgas.

Många människor känner trängseln att uppleva eller uppleva hjärtslagande när de blir illamående också. I vissa fall kan det inte vara att en person blir bättre, men inte alltid att släppa gas på detta sätt. Hjärtpulsning kan också inträffa, särskilt när illamående är svår. Faktum är att vissa människor upplever hjärtslagande strax innan en episode av illamående blir till kräkningar.

En individ kan också ha illamående symptom som påverkar hur hans mun känns eller smakar. Till exempel märker vissa människor en sur smak i munnen när de känner sig illamående eller noterar att deras mun känner sig torra. I andra fall kan emellertid en persons mun tyckas fylla med ökat saliv när han är illamående. Tyvärr kan sväljning av detta ökade saliv ibland ge värk vid illamående.