vad är de vanligaste vancomycin biverkningarna?

Vancomycin är ett antibiotikum som vanligen används vid behandling av bakteriella infektioner. Medan denna medicinering är mycket effektiv vid behandling av detta tillstånd kan dess biverkningar vara mycket farliga. Några av de vanligaste biverkningarna som hör samman med vankomycinanvändning innefattar utveckling av en ovanlig smak i munnen, magproblem som illamående och kräkningar, allergiska reaktioner och till och med hörsel- eller njurskador. Personer som utvecklar de allvarligare biverkningarna uppmanas vanligtvis att söka medicinsk hjälp så snart som möjligt.

En av de vanligaste vancomycin biverkningarna är en ovanlig smak i munnen. Denna smak är oftast bitter, men i vissa fall kan andra obehagliga smaker inträffa. Det sker vanligtvis på morgonen vid vakning eller vid andra tillfällen där det inte har förekommit någon mat eller vätska i munnen under en längre tid.

För vissa kan vankomycin biverkningar innehålla magproblem. De vanligaste magproblemen som uppstår med vankomycinanvändning inkluderar illamående och kräkningar. I vissa fall kan emellertid matsmältningsbesvär eller magkramper uppstå. Dessa allvarligare biverkningar kräver läkarvård så snart som möjligt för att förhindra pågående problem.

Vancomycin biverkningar inkluderar också allergiska reaktioner. Symptom på en allergisk reaktion orsakad av vancomycin användning inkluderar hudutslag, nässelfeber och skalig hud som inte går bort efter några dagar. Dessutom kan vissa individer som har ordinerats vankomycin utveckla hudvikt och missfärgning. I de allvarligaste fallen kan anafylaksi uppträda. Underlåtenhet att söka medicinsk hjälp kan vara livshotande för dem med dessa allvarligare biverkningar.

Rödmans syndrom är en annan av listan över vancomycin biverkningar. Det här är en specifik typ av allergisk reaktion som kan leda till andningssvårigheter, väsande andning och andra liknande andningsförhållanden. Dessutom upplever de som utvecklar rödmans syndrom ofta bröstsmärta och muskelspasmer och överkroppsflöde. Som med symptomen på en traditionell allergisk reaktion uppmanas de som utvecklar rödmans syndrom typiskt att omedelbart söka hjälp.

I vissa fall har vancomycin användning kopplats till hörsel- och njurskador. Vancomycin har också visat sig vara skadligt för bildandet av de blodkroppar som krävs för att bekämpa infektion och hjälp vid blodproppar. Detta kan vara särskilt farligt för dem som har ett försvagat immunförsvar eller som för närvarande är på blodförtunnare.