vad kan jag förvänta mig under en muga-sökning?

En multigated förvärvssökning eller MUGA-skanning kallas också ibland ett jämviktsradionuklidventrikulogram. Detta är ett diagnostiskt avbildningstest som utvärderar hjärtats hälsa och om det pumpar blod ordentligt. Patienterna kan förvänta sig att ha två injektioner före MUGA-skanningen, såväl som elektroder placerade på sina kistor. Ett speciellt bildhanteringsverktyg som heter en gammakamera används sedan för att ta bilder av hjärtat. Detta test är inte smärtsamt, men vissa patienter kan uppleva mild obehag från injektionerna.

Läkaren kan rekommendera en MUGA-skanning av olika skäl. Det är ett medel för att bedöma skador hos patienter som har lider av hjärtinfarkt, samt ett verktyg för att utvärdera hälsan för cancerpatienter som ska genomgå kemoterapi. Innan en MUGA-skanning utförs måste patienterna informera läkaren om alla deras medicinska tillstånd, eftersom de kan påverka testet. Dessa kan innefatta ett oregelbundet hjärtslag och om de nyligen har utfört andra avbildningstester. Att vara överviktig och ta vissa mediciner för hjärtsjukdomar, såväl som graviditet, kan förhindra att en patient genomgår denna skanning.

I de flesta fall behöver patienten inte begränsa medicin eller mat före en MUGA-skanning. Vissa patienter kan bli ombedda att undvika mat, vätskor och koffein, liksom tobak i ungefär fyra till sex timmar före utnämningen. Patienterna ska planera att bära bekväma kläder och de kan bli ombedda att bära en sjukhusrocka. De kommer att kunna köra sig hemma efteråt, samt återuppta alla andra normala aktiviteter omedelbart.

MUGA-skanningen kan ta mellan en till tre timmar. Vid ankomsten till anläggningen kommer patienten att riktas till en nukleärmedicinstekniker, som kommer att administrera den första injektionen av tennklorid i en ven. Efter att ha väntat i 30 minuter injicerar han sedan Technetium 99, som är en radioaktiv substans, in i blodomloppet. Denna injektion “taggar” röda blodkroppar, så att de kan ses av bildanordningen. Det radioaktiva ämnet är inte skadligt och leder inte till negativa effekter, eftersom det ges i en liten dos.

Tre elektroder placeras sedan på patientens bröst, så tekniken kan övervaka hjärtans aktivitet under MUGA-scanningen. Patienten måste då ligga mycket stilla på ett provbord under gammakameran, vilket tar upp signaler från det radioaktiva spårämnet. Det mäter hur mycket blod hjärtat pumpar, en mätning som kallas utstötningsfraktionen. I ett normalt hjärta kommer detta att ligga i intervallet 50 till 70 procent. Efter MUGA-skanningen kommer läkaren att utvärdera resultaten och diskutera dem med patienten.