vad orsakar öra ont när man sväljer?

Öra smärta vid sväljning är oftast förknippad med en mängd olika underliggande infektioner. Halsen och örat är nära kopplade via nervsystemet, så det är troligt att en ångest till ett område kommer att påverka den andra. Exempelvis kan en typisk örainfektion i mellanöret ofta leda till en blockering i Eustachian-rören som direkt förbinder både mellanörat och struphuvudet och kan följaktligen leda till öronvärk vid sväljning. Omvänt kan en ont i halsen leda till öra smärta eftersom kranialnerven direkt kopplar de två kroppsdelarna. Simmarens öra, tonsillit och laryngit är ytterligare exempel på infektioner som kan orsaka öra smärta vid sväljning.

Eustachian-rören i örat kopplar mellanörat direkt till baksidan av halsen, som utför funktionerna för tryckutjämning och slemdränering. När smittade kan rören svälla, bli begränsad och ofta fylla upp med överdriven slem, vilket ger ytterligare miljöer för bakteriell tillväxt. Medan öroninfektioner är det vanligaste lidandet hos mellanörat, särskilt hos barn, kan någon störning som försvårar Eustachian-rören leda till öronvärk vid sväljning. Decongestants kan hjälpa till att lindra ett blockerat Eustachian-rör, men öroninfektioner kräver antibiotikabehandling för att kunna läka sig fullständigt.

Precis som en öroninfektion kan framkalla smärta i halsen, kan en halsinfektion leda till smärta i öronen på grund av den direkta kopplingen mellan de två områdena genom både Eustachian-rören och kranialnerven. De flesta fall av ont i halsen är virusinfektioner, och behandlingen kommer i allmänhet att centrera kring lättnadssymtom, förutsatt att infektionen inte är extremt svår. Bakteriella infektioner, såsom strep hals, kan härdas med antibiotika.

Simmarens öra är en inflammation i öronkanalen, som främst involverar yttre örat i motsats till innerörat. I de flesta fall blir vattnet igensatt i örat efter att ha simat, särskilt i sjöar och oceaner, vilket ger en miljö som är utsatt för infektion. Vanligtvis är det enda direkta symtomet på simmarens öra akut smärta i örat, speciellt när det rörs eller dras, men irritation i halsen och öronvärk vid sväljning kan också vara sekundära manifestationer av infektionen.

Tonsillit är inflammationen hos tonsillerna som orsakas av infektion, antingen viral eller bakteriell. I de flesta fall kommer tonsillit att orsaka att patienten uppvisar milda till svåra versioner av många vanliga symtom på ont i halsen, inklusive öronvärk vid sväljning. Om infektionen är bakteriell kan tonsillit behandlas med antibiotika. Annars kan överklagande läkemedel och hemmedicin lätta symptom på tonsillit, och i svåra kroniska fall kan tonsillerna avlägsnas kirurgiskt.

Laryngit avser en inflammation i struphuvudet som kan orsakas av olika faktorer, inklusive infektion, överanvändning av vokal ackord och överdriven rökning. Patienter upplever vanligtvis en förlust eller heshet av röst tillsammans med många symtom som är typiska för ont i halsen och i kall eller influensa. Många fall av laryngit kommer att innebära svårighet att svälja och därefter eventuella öra smärta vid sväljning också. Behandlingen av laryngit beror på orsaken. Situationer som infektion och surt återflöde kan behandlas med medicinering, medan vokal ackordstörningar kan kräva talterapi eller kirurgi.